Skip to main content

Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier : waer in wijtloopigh wert verhandelt, de wijze van scheeps-timmeren, by Grieken en Romeynen : scheeps-oeffeningen, strijden, tucht, straffe, wetten en gewoonten : beneffens evenmatige grootheden van schepen onses tijts, ontleet in alle hare deelen : verschil van bouwen tusschen uitheemschen en onzen landaert : indisch vaertuygh : galey-bouw : hedendaegsche scheeps-plichten : verrijckt met een reex verklaerde zee-mans spreeck-woorden en benamingen : doorgaens verciert met vele kopere platen

Bookreader Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)